Columns van Eli

Solidariteit onder generaties onder druk

Onder deze titel heeft er in november een themadag plaats gevonden in een politiek café. Je hoort steeds vaker dat mensen meer met zichzelf bezig zijn dan met anderen. Niet de individualisering van de samenleving is hier het probleem, maar het beleid dat gericht is op het ophouden van de eigen broek, met als zwaartepunt de eigen verantwoordelijkheid. Als je dit soort dingen maar veelvuldig roept, gaat het een eigen leven leiden. Mensen gaan hun eigen weg zoeken om het eigenbelang te stimuleren. 

Lees meer »

Theater de Lampegiet

Voor de zomer heeft de raad het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan vastgesteld en uit dat plan blijkt dat de onderhoudskosten voor het onderhouden van het huidige theatergebouw fors oplopen en het gebouw niet volledig energieneutraal gemaakt kan worden. Daarnaast is gebleken dat de functionaliteit van het gebouw te wensen over laat en er moet flink geïnvesteerd om het theateraanbod zoals dat in de afgelopen tijd werd aangeboden te continueren.

Lees meer »

Koopzondag verruimd

De laatste raadsvergadering, 14-10-2021, is voor Lokaal Veenendaal goed verlopen. De winkeliers van Veenendaal hebben de vrijheid gekregen om hun winkel  zeven dagen per week te openen tussen 06.00 uur en 22.00 uur, Het heikele punt was de zondag, maar met meerderheid van stemmen is de motie aangenomen.

Lees meer »

Bijenvolk

Voor de politieke partijen van de gemeenten is het dit jaar  een drukke tijd, net als de bijenvolken moeten zij zorg dragen dat er weer aan allerlei behoeftes worden voldaan. De gemeenteraad verkiezingen staan op de rol. In maart 2022 moet er een nieuwe volksvertegenwoordiging worden gekozen in de gemeenten. Om dit  in goede banen te leiden laten ze allerlei zaken de revue passeren en zijn in- en externe contacten zeer noodzakelijk. De bijenvolken zwerven van bloem tot bloem en zorgen zo voor kruisbestuiving. Partijen moeten het juiste partijprogramma neer weten te zetten door te luisteren naar hun achterban en hun inbreng mee te nemen. Op deze wijze vindt er als het ware ook een kruisbestuiving plaats.  De juiste weg vinden om een zodanig besluit te nemen wat in de toekomst vruchten afwerpt geeft een behoorlijke werkdruk. Prioriteit stelling is aan de orde van de dag. Als er binnen de partij dan ook nog vacatures zijn gaat er veel tijd verloren als er geen stevig bestuur aan het roer staat. Door de vergrijzing en de carrière plannen van huidige raadsleden ontstaan binnen partijen veel vacatures. Menige partij  kent dit fenomeen. Gemeenten die  goede volksvertegenwoordigers willen binnen hun gemeenteraad  moeten hier veel aandacht aan besteden en dit niet op zijn beloop laten. En…burgemeester en griffie u bent toch ook wel een beetje trots als anderen zeggen dat het raadswerk in uw gemeente goed is geregeld en net als het bijenvolk goed gedijt in de Raat

Lees meer »

Een Pluim

Raadslid zijn vandaag de dag is niet een eenvoudige taak. Verantwoordelijkheden zijn zwaar en tijdsdruk is een algemeen verschijnsel. Om jezelf kandidaat te stellen voor een positie in de raad staan velen niet in de rij, zien alleen maar de negatieve kant die het raadswerk met zich meebrengt. Het kost veel vrije tijd, ik zie mijn kinderen toch al zo weinig, vergaderingen zijn vaak na werktijd, je hebt maar beperkte invloed, je krijgt kritiek op je eigen werk als je meewerkt aan een besluit die je werkgever en omgeving anders ziet. Zo kan ik nog wel even doorgaan, er zijn veel onderwerpen waarom je jezelf niet kandidaat stelt voor een functie als raadslid. Maar ondertussen geef je wel commentaar op de gang van zaken binnen de gemeenteraad en zegt: dat had ik anders gedaan! Dus…wat let je?

Lees meer »

Oppositie en coalitie

In de raadsvergadering van maart jl.  En april is het wel duidelijk geworden, de coalitie CU, SGP,VVD en Pro-Veenendaal hebben de macht. De coalitie heeft op de oppositie altijd een voorsprong. De college wethouders zijn veelal aanwezig bij de coalitiefractie vergaderingen en kunnen op deze wijze al zaken voorbereiden zodat zij bij het indienen reeds de sleutel in handen hebben.

Lees meer »