Columns 

Solidariteit onder generaties onder druk

Onder deze titel heeft er in november een themadag plaats gevonden in een politiek café. Je hoort steeds vaker dat mensen meer met zichzelf bezig zijn dan met anderen. Niet de individualisering van de samenleving is hier het probleem, maar het beleid dat gericht is op het ophouden van de eigen broek, met als zwaartepunt de eigen verantwoordelijkheid. Als je dit soort dingen maar veelvuldig roept, gaat het een eigen leven leiden. Mensen gaan hun eigen weg zoeken om het eigenbelang te stimuleren. 

Lees meer »

Theater de Lampegiet

Voor de zomer heeft de raad het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan vastgesteld en uit dat plan blijkt dat de onderhoudskosten voor het onderhouden van het huidige theatergebouw fors oplopen en het gebouw niet volledig energieneutraal gemaakt kan worden. Daarnaast is gebleken dat de functionaliteit van het gebouw te wensen over laat en er moet flink geïnvesteerd om het theateraanbod zoals dat in de afgelopen tijd werd aangeboden te continueren.

Lees meer »

Koopzondag verruimd

De laatste raadsvergadering, 14-10-2021, is voor Lokaal Veenendaal goed verlopen. De winkeliers van Veenendaal hebben de vrijheid gekregen om hun winkel  zeven dagen per week te openen tussen 06.00 uur en 22.00 uur, Het heikele punt was de zondag, maar met meerderheid van stemmen is de motie aangenomen.

Lees meer »

Bijenvolk

Voor de politieke partijen van de gemeenten is het dit jaar  een drukke tijd, net als de bijenvolken moeten zij zorg dragen dat er weer aan allerlei behoeftes worden voldaan. De gemeenteraad verkiezingen staan op de rol. In maart 2022 moet er een nieuwe volksvertegenwoordiging worden gekozen in de gemeenten. Om dit  in goede banen te leiden laten ze allerlei zaken de revue passeren en zijn in- en externe contacten zeer noodzakelijk. De bijenvolken zwerven van bloem tot bloem en zorgen zo voor kruisbestuiving. Partijen moeten het juiste partijprogramma neer weten te zetten door te luisteren naar hun achterban en hun inbreng mee te nemen. Op deze wijze vindt er als het ware ook een kruisbestuiving plaats.  De juiste weg vinden om een zodanig besluit te nemen wat in de toekomst vruchten afwerpt geeft een behoorlijke werkdruk. Prioriteit stelling is aan de orde van de dag. Als er binnen de partij dan ook nog vacatures zijn gaat er veel tijd verloren als er geen stevig bestuur aan het roer staat. Door de vergrijzing en de carrière plannen van huidige raadsleden ontstaan binnen partijen veel vacatures. Menige partij  kent dit fenomeen. Gemeenten die  goede volksvertegenwoordigers willen binnen hun gemeenteraad  moeten hier veel aandacht aan besteden en dit niet op zijn beloop laten. En…burgemeester en griffie u bent toch ook wel een beetje trots als anderen zeggen dat het raadswerk in uw gemeente goed is geregeld en net als het bijenvolk goed gedijt in de Raat

Lees meer »

Een Pluim

Raadslid zijn vandaag de dag is niet een eenvoudige taak. Verantwoordelijkheden zijn zwaar en tijdsdruk is een algemeen verschijnsel. Om jezelf kandidaat te stellen voor een positie in de raad staan velen niet in de rij, zien alleen maar de negatieve kant die het raadswerk met zich meebrengt. Het kost veel vrije tijd, ik zie mijn kinderen toch al zo weinig, vergaderingen zijn vaak na werktijd, je hebt maar beperkte invloed, je krijgt kritiek op je eigen werk als je meewerkt aan een besluit die je werkgever en omgeving anders ziet. Zo kan ik nog wel even doorgaan, er zijn veel onderwerpen waarom je jezelf niet kandidaat stelt voor een functie als raadslid. Maar ondertussen geef je wel commentaar op de gang van zaken binnen de gemeenteraad en zegt: dat had ik anders gedaan! Dus…wat let je?

Lees meer »

Oppositie en coalitie

In de raadsvergadering van maart jl.  En april is het wel duidelijk geworden, de coalitie CU, SGP,VVD en Pro-Veenendaal hebben de macht. De coalitie heeft op de oppositie altijd een voorsprong. De college wethouders zijn veelal aanwezig bij de coalitiefractie vergaderingen en kunnen op deze wijze al zaken voorbereiden zodat zij bij het indienen reeds de sleutel in handen hebben.

Lees meer »

Lokaal Veenendaal

bestaat dit jaar 2024 , 20 jaar

We zijn het 20e jaar van ons bestaan ingegaan en er zijn veel dingen waar wij, de mensen binnen Lokaal Veenendaal, trots op zijn!

Trots op de inspiratievolle raadsleden die in een oppositiewereld hun mannetje/vrouwtje staan,  een gewaardeerde groep mensen, die voor de inwoners, ondernemers en verenigingen klaar staan en hun, daar waar mogelijk, een helpende hand bieden. Mede  ondersteund door de schaduwraadsleden en bestuur. Het is gewoon een eer om bestuursvoorzitter te zijn van zo'n partij.

Ook wil ik een ieder bedanken die onze partij, in de afgelopen 20 jaar, hebben gesteund door middel van  berichten, bedankjes ,  aanbevelingen, ledendonaties en sponsoring,  alsmede onze volgers op de sociale media en niet te vergeten de persoonlijke contacten die vaak hartverwarmend zijn.

Het jaar 2024 zal weer veel van onze partij mensen vergen, vele vraagstukken zullen op de agenda’s staan en zij zullen hun  verantwoordelijkheid nemen om  de politieke  Veense wensen, van onze inwoners, ondernemers en verenigingen trachten te vervullen.

Eli Draaisma - voorzitter bestuur

 

 

 

EENPERSOONS FRACTIES kunnen het verschil maken

Eenpersoonsfracties wordt vaak verweten dat zij afbreuk doen aan het tegenwicht dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders kunnen bieden. Eenpersoonsfracties kunnen echter waardevol zijn voor de bijdrage aan de representativiteit en legitimiteit van het lokale bestuur.“ De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich tot doel dat een sterke raad ertoe doet! Dit rapport laat zien dat eenpersoonsfracties een belangrijke bijdrage kúnnen leveren aan een sterkere positie van de raad.                                                                                                                                                                                                                                                                     Eenpersoonfracties vormen een belangrijk deel van de gemeenteraden. Bij de raadsverkiezingen van 2022 zijn er 60 eenpersoonsfracties bijgekomen, waarmee er 593 eenpersoonsfracties zijn verkozen. Dat zijn fracties van zowel lokale partijen als van landelijke partijen. Eenpersoonsfracties blijken niet zeer invloedrijk op complexe dossiers. Maar eenpersoonsfracties die goed hun speerpunten kiezen, zijn zeer waardevol. Zij verschillen daarin niet van grote fracties: “Een coöperatieve insteek, scherp oog voor eigen prioriteiten, zichtbare inzet voor inwoners, een open samenwerkingscultuur in het gemeentebestuur en afdoende ondersteuning zijn voor alle fracties van belang om van waarde te zijn – en niet alleen voor eenpersoonsfracties”,.                                                                                                                                                  Omdat er goede en minder goede eenpersoonsfracties zijn, is het vaak gehoorde pleidooi om de kiesdrempel te verhogen risicovol. De onderzoekers stellen vast dat de geluiden om de kiesdrempel te verhogen om het aantal fracties te verminderen ertoe kan leiden dat niet alleen ‘slechte’ maar vooral ook ‘goede’ eenpersoonsfracties verdwijnen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de diversiteit in de gemeenteraad en ondermijnt de representativiteit van de raad.

.Een aantal aanbevelingen: Om eenpersoonsfracties goed te laten functioneren is het belangrijk te investeren in een samenwerkingscultuur gedurende de gehele raadsperiode. Er moet duidelijkheid komen over de landelijke normering van de ondersteuning van fracties, vooral om iets te doen aan de ongelijkheid (fractiebudget en spreekrecht commissieleden) in behandeling van eenpersoonsfracties in de ene en de andere gemeente. Voor Veenendaal betekent het dat de eenpersoonfracties de handen ineen moeten slaan om tot gewenste politieke resultaten te komen. En...op speerpunten ondersteuning vragen van de overige oppositie partijen.

11-05-2023