Een Pluim

Gepubliceerd op 7 juni 2021 om 19:41

Raadslid zijn vandaag de dag is niet een eenvoudige taak. Verantwoordelijkheden zijn zwaar en tijdsdruk is een algemeen verschijnsel. Om jezelf kandidaat te stellen voor een positie in de raad staan velen niet in de rij, zien alleen maar de negatieve kant die het raadswerk met zich meebrengt. Het kost veel vrije tijd, ik zie mijn kinderen toch al zo weinig, vergaderingen zijn vaak na werktijd, je hebt maar beperkte invloed, je krijgt kritiek op je eigen werk als je meewerkt aan een besluit die je werkgever en omgeving anders ziet. Zo kan ik nog wel even doorgaan, er zijn veel onderwerpen waarom je jezelf niet kandidaat stelt voor een functie als raadslid. Maar ondertussen geef je wel commentaar op de gang van zaken binnen de gemeenteraad en zegt: dat had ik anders gedaan! Dus…wat let je?

Er zijn veel raadsleden die elke dag met plezier hun raadswerk doen. Zij gaan er gewoon voor. Zorg dragen als volksvertegenwoordiger en mee mogen bepalen voor een prettige leefbaarheid van de gemeente en haar inwoners. Het is een hele uitdaging en als raadslid doe je dat voor je partij en voor hen die jou gekozen hebben als raadslid. Feitelijk moeten deze mensen eens in het zonnetje gezet worden. Zij zijn het die vaak de hete kolen uit vuur halen, zorgen mede voor betere een betere samenleving en bij moeilijke ingrepen, worden er zoveel mogelijk zaken ingebracht dat de pijnpunten veelal verzacht voor de betrokkenen. In deze tijd is een raadslidmaatschap een zeer actieve job, bezuiniging operaties vanuit Den Haag zijn hieraan debet. Er worden steeds meer zaken toegekend aan de Gemeenten. Iedere beslissing die een raad neemt is elke keer weer een afweging waar het zwaartepunt ligt. Deelgenoot zijn van een gemeenteraad als raadslid is zeker in deze tijd een zware baan. Raadsleden jullie verdienen een groot compliment voor je inzet. Tegen alle anderen wil ik zeggen sta eens even stil bij het werk van een raadslid, ze vertegenwoordigen u als volksvertegenwoordiger. Geef ze eens een pluim, ze verdienen het.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.