Klachtenregeling

 

Een ieder die een klacht heeft op binnen de partij LokaalVeenendaal, zoals omschreven in de basisgedragscode van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen kan zich wenden tot het bestuur. Als iemand ongewenst gedrag binnen de partij aankaart, noemen we dat in eerste instantie een melding. Vaak wordt eerst getracht deze melding informeel te bespreken en op te lossen. Als dit niet lukt, of als de melding van een ernstig overschrijdende aard is, kan degene die de melding heeft gedaan, een officiële klacht indienen. Het bestuur zal de klacht door verwijzen naar de vertrouwenspersoon van Kennispunt Lokale partijen. Indien gewenst kan degene die een klacht heeft zich ook rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon bij Kennispunt Lokale partijen.

E-mailadres: secretariaat@lokaalveenendaal.nl of vertrouwenspersoon@lokalepolitiekepartijen.nl

 

 

Basisgedragscode Omgangsvormen Voor Lokaal Veenendaal
PDF – 143,9 KB 115 downloads