Ondersteun ons

 Elke bijdrage  is van harte welkom! Met uw hulp kunnen wij  het Veen weer op één te zetten.

Lokaal Veenendaal kan uw bijdrage ook goed gebruiken om actief te blijven op tal van zaken in het Veen,

dit in het belang van onze inwoners, verenigingen en ondernemers. 

Het rekening nummer is NL51RABO 0153.8694.61 en staat op naam van Lokaal Veenendaal. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage aan Lokaal Veenendaal.