Ons Bestuur

 

 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: de heer E . Draaisma*
Secretaris: VACATURE
Penningmeester: de heer J. Otten*

Bestuurslid: mevrouw Nathali van Oort-Hooijer

Bestuurslid: Annette van Dijk
* Verantwoordelijk overeenkomstig de wet WBTR

 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Doelstelling
1. Met nadrukkelijke inachtneming van het bepaalde in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet stelt de vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Veenendaal en haar ingezetenen.
2. Zij tracht dat doel te bereiken door:
a. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Veenendaal;
b. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Veenendaal;
c. alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden.

Inkomsten
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
1. contributies van de leden;
2. donaties van de donateurs;

3. afdrachten fractieleden;
4. subsidies;
5. opbrengsten van bijzondere inzamelingsacties;
6. alle overige middelen, zoals schenkingen, legaten en erfstellingen. (artikel 14 van de statuten)

Beleidsplan
De vereniging stelt niet jaarlijks een beleidsplan vast. Het Partijprogramma, zoals dat wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering in de maanden voor een gemeenteraadsverkiezing, geldt voor de volle vier jaar van de bestuursperiode die start na die verkiezingen. In 2021 is daarom een herzien Partijprogramma vastgesteld.

Basisgedragscode Omgangsvormen Voor Lokaal Veenendaal
PDF – 143,9 KB 141 downloads