Solidariteit onder generaties onder druk

Gepubliceerd op 4 januari 2022 om 18:19

Onder deze titel heeft er in november een themadag plaats gevonden in een politiek café. Je hoort steeds vaker dat mensen meer met zichzelf bezig zijn dan met anderen. Niet de individualisering van de samenleving is hier het probleem, maar het beleid dat gericht is op het ophouden van de eigen broek, met als zwaartepunt de eigen verantwoordelijkheid. Als je dit soort dingen maar veelvuldig roept, gaat het een eigen leven leiden. Mensen gaan hun eigen weg zoeken om het eigenbelang te stimuleren. 

De AOW is straks niet meer betaalbaar is een veelgehoorde kreet, pensioenen staan onder druk, woningen onbetaalbaar, zorg wordt afgeschaald, etc. 

Solidariteit is aan verandering onderhevig ook die tussen generaties. Vergrijzing is hier mede debet aan, maar dat was jaren geleden al bekend. Het is toen steeds vooruitgeschoven.

Solidariteit onder jongeren is een andere dan de solidariteit uit de oudere generaties. Het verdwijnt niet maar krijgt wel een andere invulling. Vertrouwen blijft nog altijd de basis van solidariteit. Zonder vertrouwen vervallen we in een graaimaatschappij en Ikke, Ikke en de rest kan St….

De oude en nieuwe wereld moeten opnieuw verbonden worden. Er moet draagvlak komen om het fundament van solidariteit terug te brengen dat hiervoor nodig is: jong en oud betrekken bij besluitvorming en invulling. Zo creëer je draagvlak. In een lokale politieke partij, zoals Lokaal Veenendaal, is het al niet anders de verschillen tussen jong en oud liggen vaak uiteen. Door consensus komt het veelal op zijn pootjes terecht, terwijl met een beetje solidariteit er prachtige dingen kunnen ontstaan. Daarom wil Lokaal Veenendaal onze inwoners, jong en oud,  meer betrekken bij de besluitvorming van de gemeenteraad en hiermede solidariteit ondersteunen. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.