Veilig Veenendaal

Gepubliceerd op 3 februari 2022 om 15:18

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Veiligheid moet ècht zijn. Wij zijn dus pas blij als er echt minder fietsen worden gestolen, niet als er alleen maar minder aangifte van fietsendiefstal wordt gedaan! Aangiftebereidheid wordt vergroot als aangifte doen eenvoudig en laagdrempelig is. Met die aangifte moet vervolgens ook actief iets worden gedaan.

Wanneer de pakkans groot is en er ook actief en zichtbaar op ingestelde regels wordt gehandhaafd, zal niet alleen negatief gedrag worden ontmoedigd, maar ook de veiligheid toenemen.

Lokaal Veenendaal wil:

 • Een politiebureau wat dag en nacht, 7 dagen per week open is en waar ook mensen die aangifte komen doen van relatief kleine strafbare feiten welkom zijn. Met de aangifte moet daadwerkelijk iets worden gedaan! Zo wordt de aangiftebereidheid vergroot en kunnen we werken met werkelijke veiligheidscijfers in plaats van blij te zijn met een dode mus.
 • Criminele patsers van de straat: criminaliteit mag niet lonen en zeker geen voorbeeld zijn voor de jeugd;
 • Meer toezicht door echte agenten op straat, zowel overdag als ’s-avonds en in de weekenden, voor een veilig gevoel en veilig recreëren/uitgaan in Veenendaal;
 • Meer support van de gemeente voor initiatieven waardoor inwoners mee kunnen helpen om hun wijken en buurten veilig te maken en houden, zoals Burgernet en WhatsApp groepen, om de inwoners (te motiveren) mee te kijken en onveilige situaties te melden, deze meldingen moeten ook worden opgevolgd en aan de melders worden teruggekoppeld;
 • Meer en duidelijk zichtbare camera’s, ook op onoverzichtelijke en stille plekken zoals bijvoorbeeld de route naar Spitsbergen, waardoor kinderen veilig naar sport of vrienden kunnen en ouders zich geen zorgen hoeven maken. Maar ook bij invalswegen, industrie- en parkeerterreinen (criminelen worden niet graag gezien) en verder waar inwoners het nodig vinden. Camera’s waarvan de DUIDELIJKE! beelden ook daadwerkelijk worden opgeslagen, hebben niet alleen een belangrijke preventieve functie, maar leveren nuttig bewijs bij verstoringen van de openbare orde en veiligheid waardoor beter gehandhaafd kan worden;
 • Dat ondermijning wordt tegengegaan, waardoor vermenging van de boven- en onderwereld wordt voorkomen;
 • Dat jeugdige criminelen intensief gevolgd, begeleid en uit de criminele wereld gehaald worden om escalatie te voorkomen;
 • Beleid voor bestrijding van radicalisering, uit alle hoeken;
 • Een commissie die de gemeenteraad een grotere invloed geeft op veiligheid en de burgemeester ondersteunt in zijn beleid ten aanzien van integriteit van het openbaar bestuur, om de continuïteit van het veiligheidsbeleid te waarborgen;
 • In de APV alleen die regels die nodig zijn om de openbare orde en veiligheid in Veenendaal te handhaven;
 • Dat regels die gemaakt worden ook gehandhaafd worden en schade toegebracht door vandalen wordt verhaald op de daders. Regels die niet gehandhaafd kunnen worden moeten verdwijnen of de handhaving moet worden opgeschaald;
 • Elk kwartaal een speerpunt voor veiligheid, bijvoorbeeld aan de hand van de aangiftes of gekoppeld aan de tijd van het jaar. Zo worden inwoners erop geattendeerd hoe ze het criminelen minder makkelijk kunnen maken en betrokken bij de veiligheid van eigen huis, wijk, buurt en heel Veenendaal;
 • Verhoging van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het instellen van meer 30km-zones in woonwijken en meer controle op snelheidsovertredingen daar. Inspraak van bewoners is hier essentieel, wijkbewoners weten waar de knelpunten zitten;
 • Voortdurend onderhoud aan stoepen en fietspaden, FIETSSTAD Veenendaal is onze trots en dat willen we zo houden, daarnaast is het goed voor de veiligheid. Met name kinderen en ouderen moeten, zeker op de smallere fietspaden, beschermd worden tegen snelle scooters en wielrengroepen. Ook onoverzichtelijke kruisingen moeten dusdanig worden ingericht dat fietsers veilig kunnen oversteken;
 • Bescherming tegen hitte en kou, droogte en wateroverlast. Wij willen dat er bij vorst ook zout wordt gestrooid bij scholen, bejaardencentra en wooncentra voor gehandicapten. Er moeten tegen de hitte meer schaduwrijke plekken en watertappunten komen, zeker in het centrum;
 • Meer AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn voor de omliggende buurt en aangemeld staan bij het reanimatie oproepsysteem HartslagNu, er zijn nog teveel plekken in Veenendaal waar dit levensreddende apparaat niet op korte afstand beschikbaar is. Om te stimuleren dat mensen een AED aan de gevel willen laten hangen, krijgen compensatie van de kosten en een gratis cursus reanimeren + herhaling.

.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.