Cultuur & evenementen

Gepubliceerd op 3 februari 2022 om 15:05

Lokaal Veenendaal draagt cultuur een warm hart toe. Een levendige binnenstad mèt cultuur is van groot belang voor Veenendaal. Cultuur is geen doel op zich, maar een middel om verbinding en beleving onder onze inwoners tot stand te brengen. Veenendaal wil juist cultureel ondernemerschap. Dat betekent niet dat wij kijken naar de kosten alleen. Kunst en cultuur brengen juist méér op dan alleen de opbrengst van de verkoop van een kunstobject of een toegangskaartje. Cultuur brengt verbinding: tussen mensen onderling, maar ook tussen beleidsterreinen. Cultuur is goed voor de lokale economie. Cultuur zorgt ervoor dat mensen in Veenendaal willen wonen en bedrijven hier gevestigd willen blijven of willen vestigen. Cultuur zorgt ervoor dat de binnenstad groeit en bloeit, omdat mensen graag in een levendige binnenstad wonen, werken, recreëren en verblijven. Cultureel erfgoed geeft het verleden een plek in de toekomst. Maar ook in het sociaal domein spelen kunst en cultuur een belangrijke rol. Mensen worden geactiveerd, komen in hun kracht en doen mee. Hierdoor kan soms zelfs zwaardere zorg voorkomen of uitgesteld worden. Bij subsidieaanvragen zullen de opbrengsten in kaart moeten worden gebracht: de maatschappelijke opbrengsten moeten naast de financiële opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Dit kan leiden tot een andere verdeling van middelen. De gemeente moet de regie op het proces in eigen hand nemen met een goed, duidelijk en krachtig cultuurbeleid.

Lokaal Veenendaal wil:

 • Geen bezuiniging op cultuur;
 • Cultuureducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen;
 • Meer samenhang met andere beleidsterreinen;
 • Een bredere kijk naar de opbrengsten van cultuur; niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk;
 • Waardering voor Cultureel erfgoed die het verdient, dus bijvoorbeeld panden niet slopen voordat de cultureel-historische waarde duidelijk is;
 • Ondersteuning voor festivals en andere evenementen die belangrijk zijn voor de levendigheid van Veenendaal, zodat zij de kans krijgen om zich in de samenleving te verankeren. Maar wèl op een duurzame manier (laat niet als dank….);
 • Geen onnodig ingewikkelde of dure aanvraag van een evenementenvergunning;
 • Evenementen, ook op zondag;
 • Stimulering/facilitering van en ruimte voor initiatieven uit de samenleving (zoals voorheen het stadsstrand maar ook buurt- of straatfeesten);  
 • Lampegietersavond weer als vanouds in het centrum;
 • Ruimte voor amateurkunst;.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.