Zorg & Sociaal

Gepubliceerd op 3 februari 2022 om 15:05

Gezond zijn is niet alleen een eigen verdienste. Dat wordt wel eens vergeten wanneer het in discussies over de zorg gaat over eigen verantwoordelijkheid en eigen bijdragen. Natuurlijk zijn er tal van dingen die mensen kunnen doen of laten om hun gezondheid te bevorderen, maar in de kern komt het vaak neer op mazzel hebben. Iedere Veenendaler moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft. De zorg die wij onze inwoners willen bieden moet leidend zijn; niet het budget dat vooraf is vastgesteld. De gemeente moet daarnaast ook kijken naar wat mensen onder de streep over houden, om zorgmijding te voorkomen. Wij vinden het niet logisch en eerlijk dat (zeer) vermogende mensen dezelfde eigen bijdrage WMO moeten betalen als mensen met een lager inkomen.

Lokaal Veenendaal wil:

  • Een permanente huisartsenpost in de polikliniek Veenendaal, zodat Veenendalers met problemen bij nacht en ontij of in het weekend niet naar Ede hoeven;
  • Dat mensen met hun zorgvragen terecht kunnen in hun eigen wijk;
  • Maatwerk in de zorg, waardoor deze zorg beter op de hulpvrager afgestemd wordt en dat er wordt gekeken hoeveel geld mensen onder de streep overhouden, om onder andere te voorkomen dat door stapeling van eigen bijdragen hulpbehoevenden zorg mijden omdat ze het geld niet hebben, waardoor gezondheidsproblemen mogelijk verergeren en kwaliteit van leven vermindert. In dat kader willen wij een sleutelrol voor gezondheidspreventie, herinvoering van de minimaregeling voor chronisch zieken, vergoeding van de abonnementsbijdrage WMO (19 euro per maand) voor de minima en de optie om voordelig het eigen risico bij te verzekeren voor inwoners met inkomens tot 120% van het minimumloon;
  • Het principe ‘eigen verantwoordelijkheid en regie’, maar altijd oog voor mensen die de eigen verantwoordelijkheid en regie niet kunnen dragen. Deze mensen moeten vlot worden geholpen en niet van het kastje naar de muur gestuurd;
  • Dat de zo belangrijke mantelzorgers ondersteund worden en niet worden overvraagd;
  • Dat de diverse delen van het sociaal domein niet lijden onder de grote financiële gaten die de problematische overgang van jeugdzorg voor 18- naar WMO voor 18+ heeft geslagen. Dit moet beter worden aangepakt en samenwerking met omliggende gemeenten kan hieraan bijdragen;
  • Het gemeentelijk beleid aanpassen aan het Rijksbeleid, dat gericht is op zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.