Werk & onderwijs

Gepubliceerd op 3 februari 2022 om 15:05

Onderwijs is belangrijk! Leren doe je een leven lang, maar naar school hoef je maar een relatief korte tijd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die op school horen te zitten, daar ook zijn. Er moet op scholen meer aandacht komen voor de reken-, lees- en schrijfvaardigheid van jongeren. Kinderen die goed kunnen leren, mogen niet lijden onder diegenen die niet goed mee kunnen komen. Deze laatsten moeten extra begeleiding kunnen krijgen, individueel en/of middels extra scholing via internet of in vakanties. Maar ook voor volwassenen en ouderen is het belangrijk dat zij taalvaardig zijn en de mogelijkheid hebben om hun kennis bij te spijkeren of uit te breiden. De Gemeente moet mogelijkheden bieden voor (om- en bij)scholing. Vooral in de technische vakken en zorg is behoefte. Senioren kunnen wellicht hierin een rolspelen door jeugdigen te onderwijzen. Lokaal Veenendaal denkt hierbij mede aan (goedkope) avondopleidingen. Bij Veenendaal ICT-stad en de ICT-campus hoort ook het aanbieden van een bestaande of nieuwe ICT-opleiding op HBO of WO niveau. 

 Lokaal Veenendaal wil:

  • Vermindering van schoolverzuim, met voldoende aandacht voor de achterliggende oorzaken en hulp en ondersteuning bij problemen die het verzuim veroorzaken;
  • Een echte Veense ICT-campus, door hier een ICT-opleiding van universitair of HBO niveau te vestigen. Dit versterkt ook de al in Veenendaal gevestigde MBO-opleidingen;
  • Dat inwoners Nederlands spreken, lezen en schrijven. Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang om mee te kunnen doen in Nederland. Goed taalonderwijs voorkomt laaggeletterdheid, bevordert integratie, gaat schulden en eenzaamheid tegen en bevordert de kansen op de arbeidsmarkt. Ook oudere mensen van elders hebben belang bij goede taalvaardigheid, zij moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden hun Nederlands te verbeteren, zo zijn zij minder afhankelijk van anderen om te weten te komen wat er in de gemeenschap speelt;
  • Nu de gemeente de regie weer op zich neemt voor de inburgeraars, moet niet alleen dienstverlening goed worden ingezet, maar er moet ook gehandhaafd worden als de inburgeraar niet meewerkt of zich onvoldoende inzet.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.