Economie & financiën

Gepubliceerd op 3 februari 2022 om 15:05

Lokaal Veenendaal hecht aan een gezond financieel beleid met lage lokale lasten. De gemeente moet zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld, maar niet bang zijn om in Veenendaal te investeren. Wij willen geen verhoging van de OZB. De belastingen moeten zo laag mogelijk gehouden worden, dit kan door efficiënt met geld om te gaan.  En ook willen wij dat ondernemers , meer ruimte krijgen om te ondernemen. 

Veenendaal wil winkelhart van de regio zijn: een plek om te winkelen, wonen, werken en recreëren. Met goede horecagelegenheden, interessante evenementen, kunst en cultuur, mooie openbare binnen- en buitenruimte en tal van maatregelen om de winkelstad een boost te geven. Daarop zijn onze straten, ons centrum en stadspark ingericht, Lokaal Veenendaal heeft zich er hard voor gemaakt om ook het beleid daarop in te richten. Met het op ons initiatief in 2016 invoeren en in 2017 uitbreiden van de koopzondag, is een goede stap gemaakt en nu de ondernemers dit zelf mogen bepalen zal ons centrum vaker mensen trekken dan ooit. Maar alleen de koopzondag gaat ons winkelcentrum niet redden. Door corona zijn grote gaten gevallen, we moeten ervoor zorgen dat onze winkels en horeca worden ondersteund en gestimuleerd om te blijven. Het centrum moet interessant genoeg blijven om te willen winkelen, grote ketens zijn er genoeg dus er moet gericht worden gekeken naar meer diverse, verrijkende winkels en horeca, deze kunnen uitgenodigd en gestimuleerd worden zich hier te vestigen.

Panden die langdurig leeg blijven, moeten worden beoordeeld op andere mogelijke bestemmingen zoals kantoren of appartementen. Parkeren blijft een probleem. Het steeds maar verhogen van de tarieven lost de problemen niet op, wij zijn hier dan ook op tegen. Daarnaast ondervinden bewoners van  bejaardenflats als Poolster, Morgenster, Duivenwal  en alle in het centrum gelegen hoogbouw veel hinder van het parkeerverbod, omdat zij minder visite krijgen door de kosten van parkeren waardoor eenzaamheid wordt vergroot. Maatregelen zijn hier dringend nodig!

 Lokaal Veenendaal wil:

  • Dat de OZB niet wordt verhoogd;
  • Dat de afdeling inkoop opdrachten zoveel mogelijk geeft aan Veense bedrijven, organisaties en instellingen bij het inkopen van diensten, producten en aanbestedingen, ook als deze iets duurder zijn. IW4 en lokale hoveniers kunnen prima worden ingezet voor het onderhoud aan groen, bedrijven van buitenaf hebben hier geen of minder binding en voelen zich minder betrokken, waar de kwaliteit van het werk onder lijdt, dit blijkt ook duidelijk uit het feit dat waar IW4 is ingezet, er minder klachten zijn. Ondernemers uit Friesland laten komen voor een klus die ook lokaal kan worden gedaan, alleen omdat ze iets goedkoper zijn, is ook niet bepaald duurzaam. Daarnaast kunnen lokale bedrijven na eindcontrole (door vrijwilligers) door de afdeling makkelijker worden aangesproken, ook qua garantie. Kwaliteit en milieuvriendelijkheid mogen best iets kosten. Bij toetsen van offertes dient dit te worden meegenomen. Zo wordt lokaal ondernemerschap gestimuleerd en het uitgegeven gemeenschapsgeld zal Veenendaal weer ten goede komen omdat het waarschijnlijk ook weer lokaal wordt uitgegeven. Win-win!;
  • Onderzoek naar en stimulering van vrij parkeren. De gemeente moet samen met winkeliers, pandeigenaren, exploitanten van commerciële parkeergarages en horeca gezamenlijk geld bijeen brengen. Lukt dit niet, dan in elk geval vrij parkeren voor bezoekers van de bewoners van ouderenflats, bijvoorbeeld door deze bewoners een aantal gratis parkeerkaartjes of kraskaarten beschikbaar te stellen (de parkeerplaatsen bij deze flats zijn steevast zo goed als leeg, dus er wordt niet geconcurreerd met winkelaars), het huidige tarief voor bezoekers van 1 euro per uur (via een app) kan toch behoorlijk in de kosten lopen en veel ouderen kunnen niet met de app omgaan of hebben geen PC of mobiele telefoon;
  • Samenwerking met anderen, ook in Foodvalley, maar de gemeenteraad moet wel de baas blijven. Bij voorkeur wordt geen zeggenschap overgedragen aan gemeenschappelijke regelingen. Wanneer zeggenschap toch wordt overgedragen, moet tenminste tweejaarlijks getoetst worden of de afgegeven mandaten nog passend zijn;
  • Samenwerking die wat oplevert voor Veenendaal, anders moet er afscheid worden genomen;
  • De warenmarkt naar de pleinen en niet in de Hoofdstraat, omdat bezoekers, ondernemers en hulpdiensten er last van hebben;
  • Een ondernemersloket waar onze ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.