Lokaal bestuur

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 10:13

Integer bestuur
Voor Lokaal Veenendaal is integriteit van het allergrootste belang. Onze gemeente moet betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer zijn en daarnaar handelen. Onze inwoners en ondernemers moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen. Dat betekent ook dat van een gemeentebestuur mag worden verwacht dat zij het goede voorbeeld geven, transparant zijn en vroegtijdig communiceren over zaken die inwoners raken, en dat gedane beloftes door het gemeentebestuur worden nagekomen. Deze houding van het gemeentebestuur draagt bij aan de vertrouwensrelatie tussen inwoners en het lokale bestuur. En dit is volgens Lokaal Veenendaal essentieel voor een prettige manier van samenleven en samenwerken en voor het creëren van draagvlak. Wij staan voor een lokale overheid die dienend is aan haar inwoners en ondernemers. 

Lokaal Veenendaal wil:

  • Bij besluiten die veel impact hebben op de leeft omgeving moet er voldoende draagvlak en vertrouwen van inwoners zijn;
  • Een Referendum is daarbij een uitstekend instrument om dit draagvalk en vertrouwen te meten  ;
  • Transparant bestuur, Openbaarheid moet nog meer de norm worden, achterkamertjespolitiek zorgt voor wantrouwen en achterdocht,hier willen wij voorgoed mee afrekenen.;
  • Agendacommissie vergadert achter gesloten deuren, dit moet opebaar;
  • Openingstijden gemeentehuis verruimen, het gemeentehuis moet minimaal twee avonden in de week  geopend zijn;
  • Foodvalley, samenwerking is goed, echter geen bevoegdheden van de gemeenteraad overdragen. We blijven baas in eigen buik;
  • Stemhulp voor mensen met een beperking, dit omdat wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, dat begint bij het zelf mogen uitbrengen van je stem; 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.